Team

Tine - Psycholoog

Hoi allen!

Ik ben Tine en heb als psycholoog en criminoloog (en integratief psychotherapeut in opleiding) inmiddels een ruime werkervaring opgebouwd binnen diverse settings (onder meer de forensische centra in Gent en Antwerpen). Door middel van de nodige bijkomende (postgraduaats)opleidingen en bijscholingen trachtte ik mijn expertisedomeinen gaandeweg verder uit te breiden en mezelf in mijn rol als coördinator van de praktijk verbeteren. Mijn aanpak kenmerkt zich door transparantie en openheid, authenticiteit en directheid. Humor wordt ook in de therapiesessies waar mogelijk niet geschuwd.

Ik bied als zelfstandig psycholoog inmiddels al jaren doel- en vraaggerichte hulpverlening op maat van mijn cliënten aan. Sinds september 2020 doe ik dit in de professionele omkadering van Argo Groepspraktijk.

Bij mij kan je terecht voor:

 • Individuele therapie
 • EMDR-therapie
 • Psychodiagnostisch onderzoek (voornamelijk intelligentie en sterkte- en zwakteanalyses) bij kinderen, jongeren en volwassenen

Ik focus mij vooral op jongeren vanaf 14 jaar, volwassenen en ouderen die kampen met:

 • Verslavingsproblemen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Stress
 • Agressieproblemen
 • Emotionele problemen, angsten, depressie
 • Relationele en psychosociale problemen, hechtingsproblemen
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Psychosomatische klachten
 • Traumatische ervaringen, verwerkingsproblemen
 • Werkproblemen: burn-out, pesten, bore-out, conflicten

 

Stacey - Psycholoog

In 2017 behaalde ik mijn “master in de Klinische psychologie (richting levenslooppsychologie)’” aan de VUB in Brussel.

Mijn grote interesse en nieuwsgierigheid naar mensen in combinatie met mijn goed luisterend oor, hebben tot mijn keuze voor de psychologie geleid. Ik heb ambulant gewerkt met delinquente jongeren bij VZW Wingerdbloei en residentieel met volwassenen binnen de psychiatrie van UPC Duffel, die kampten met persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen of een verslavingsproblematiek. Therapie vormen waarvan ik daar geproefd heb zijn onder andere ACT en narratieve therapie. Al meer dan een jaar doe ik ook vrijwilligerswerk bij DOMO waarbij ik een gezin met 4 kinderen begeleid.

Sinds kort maak ik tevens deel uit van het dynamische team bij Argo groepspraktijk.

Kinderen, jongeren en volwassenen die problemen ervaren (hechtingsproblemen, opvoedingsproblemen, ouder-kind problemen, gedrags- en emotionele problemen, depressies, angsten, onzekerheden, laag zelfbeeld, trauma, rouw, verlies, ADHD, ASS en OCD) kunnen hier bij mij terecht voor psychotherapeutische gesprekken. Tevens kun je bij mij terecht voor studiebegeleiding en diagnostisch onderzoek (naar aandachtsproblemen, hoogbegaafdheid, ASS, etc.).

Hanne - Psychologisch consulent & yoga docent

Hallo, ik ben Hanne!

Yogadocent en psychologisch consulent bij Argo Groepspraktijk.

Al van jongs af aan maak ik van mensen helpen mijn doel. Ik ben een lange tijd lid en leiding geweest in de Chiro en daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om anderen te helpen. Het gaf me veel voldoening kinderen te begeleiden om hun eigen unieke ik te vormen.

Daarom ben ik Toegepaste Psychologie gaan studeren. Na mijn opleiding ging ik aan de slag als zorgjuf, waarbij ik anderstalige kinderen of kinderen met leerproblemen begeleidde in hun ontwikkelingstraject.

Ook op een andere manier kinderen helpen. In Argo groepspraktijk leer ik kinderen en jongeren door middel van yogalessen zorgen voor hun lichaam en geest. In deze lessen bied ik bewegingen, ademhalingsoefeningen, meditaties, … op een speelse manier aan. De kinderen hun fantasie wordt daarbij getriggerd en ze leren aan zichzelf te werken. Door aan kinderyoga te doen verbeteren de kinderen hun zelfvertrouwen, concentratie en hun slaapkwaliteit. Verder leren ze ook om eventuele boosheid onder controle te houden door de juiste technieken aan te leren.

Je kan bij mij vanaf september ook terecht voor mindfulness, auticoaching en typlessen.

Fran - Psycholoog

Hallo, ik ben Fran Van Agtmael.

Na mijn studies in de klinische psychologie af te ronden (2020) ben ik aan de slag gegaan in het FPC te Antwerpen. Sinds kort heb ik de stap gezet om naast mijn werk in het FPC mij ook te vervoegen bij het team van Argo groepspraktijk.

Mijn kennis hou ik up-to-date door middel van cursussen en bijscholing.

Jongeren vanaf 16jaar en volwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele therapie. Ik focus mij voornamelijk op

 • Depressieve gevoelens
 • Angstige gevoelens
 • verslavingsgevoelens (alcohol, drugs, medicatie, seks, gamen,..),
 • stressklachten
 • intrafamiliaal geweld
 • daderschap

Ook wanneer je je niet meteen herkent in deze thema’s ben je zeker welkom en kunnen we samen naar je hulpvraag kijken.

Magali - Kerntalentenanaliste en coach

Hallo, ik ben Magali,

Kerntalentenanaliste en coach bij Argo Groepspraktijk.

Als kind kies je onbewust voor spel, speelgoed, activiteiten en interesses die het best bij je passen. Wat je écht zelf leuk vond, verraadt jouw KernTalentenprofiel.

Een Kerntalent is gebaseerd op drie pijlers:

 • Jouw aard (het zijn, karakter, ‘aard van het beestje’) +
 • Jouw potentieel (kunnen zijn -> mits opleiding, oefening, bijscholing, …) +
 • Jouw intrinsieke motivatie (willen kunnen)

De KernTalentenmethode onderscheidt 23 verschillende KernTalenten die iedereen bezit, alleen komen ze bij iedereen in andere mate voor. Een analyse biedt een accuraat zicht op je persoonlijkheid, je talenten en je motivatie

Vanaf 16 jaar kan je terecht bij mij voor zo’n Kerntalentenanalyse. Op een leuke, luchtige wijze gaan we samen jouw Kerntalenten ontdekken! Aangezien de analyse gebaseerd is op je kindertijd is deze levenslang geldig!

Een Kerntalentenanalyse kan je begeleiden bij :

 • Studiekeuze;
 • Zelfkennis;
 • (Preventie) burn-out/bore-out;
 • Loopbaanbegeleiding;
 • Beroeps- en jobkeuze;
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • Zelfzorg;

(Ook nadien kan ik je verder begeleiden om samen uit te zoeken hoe we jouw Kerntalenten actief kunnen inzetten. )

Heb je nog vragen, een andere hulpvraag dan hierboven beschreven of wil je graag een analyse op maat? Aarzel zeker niet om contact op te nemen!

Elien - Psycholoog

Hey allemaal, ik ben Elien!

Mijn interesse voor de wereld van de psychologie en therapie werd aangewakkerd door leerlingen en studenten te begeleiden binnen een schoolse context. Na jarenlange verdieping ging ik als kinder- en jongerentherapeut aan de slag, waarbij ik het werken met de ouders en gezinspatronen als bijzonder boeiend ging ervaren. Daarom help ik nu zowel kinderen, jongeren als volwassenen die met zichzelf in de knoop zitten om samen uit te zoeken welk pad voor hen het beste voelt.

Mijn focus ligt vooral op persoonlijke ontwikkeling (identiteit, gevoel niet gehoord te worden, burnout/bore-out, sombere gevoelens…) en partnerrelaties en familiale relaties (gezinsdynamieken, hechtingspatronen, communicatieproblemen, patronen binnen het gezinssysteem, intrafamiliale dynamieken, …)

Ook voor leerondersteuning en studiecoaching, al dan niet vanuit een ontwikkelingsproblematiek, kan je bij mij terecht!