Team

Tine - Psycholoog

In 2012 studeerde ik af als ‘Master in de klinische psychologie’ aan de KU Leuven. In 2014 behaalde ik een Master criminologische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en in 2018 behaalde ik een Postgraduaat forensische diagnostiek en counseling.

Intussen heb ik een ruime werkervaring opgebouwd als afdelingspsycholoog in het FPC te Gent en Antwerpen. Daarnaast bied ik als zelfstandig psycholoog al jaren doel- en vraaggerichte hulpverlening op maat van mijn cliënten aan. Dit doe ik sinds september 2020 in de professionele omkadering van Argo Groepspraktijk.

Bij mij kan je terecht voor:

 • Individuele therapie
 • EMDR-therapie
 • Psychodiagnostisch onderzoek (voornamelijk intelligentie en sterkte- en zwakteanalyses) bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • Typ-cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen

Ik focus mij vooral op jongeren vanaf 14 jaar, volwassenen en ouderen die kampen met:

 • Emotionele problemen, angsten, depressie
 • Relationele en psychosociale problemen, hechtingsproblemen
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Stress
 • Psychosomatische klachten
 • Traumatische ervaringen, verwerkingsproblemen
 • Werkproblemen: burn-out, pesten, bore-out, conflicten
 • Verslavingsproblemen
 • Agressieproblemen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

Stacey - Psycholoog

In 2017 behaalde ik mijn “master in de Klinische psychologie (richting levenslooppsychologie)’” aan de VUB in Brussel.

Mijn grote interesse en nieuwsgierigheid naar mensen in combinatie met mijn goed luisterend oor, hebben tot mijn keuze voor de psychologie geleid. Ik heb ambulant gewerkt met delinquente jongeren bij VZW Wingerdbloei en residentieel met volwassenen binnen de psychiatrie van UPC Duffel, die kampten met persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen of een verslavingsproblematiek. Therapie vormen waarvan ik daar geproefd heb zijn onder andere ACT en narratieve therapie. Al meer dan een jaar doe ik ook vrijwilligerswerk bij DOMO waarbij ik een gezin met 4 kinderen begeleid.

Sinds kort maak ik tevens deel uit van het dynamische team bij Argo groepspraktijk.

Kinderen, jongeren en volwassenen die problemen ervaren (hechtingsproblemen, opvoedingsproblemen, ouder-kind problemen, gedrags- en emotionele problemen, depressies, angsten, onzekerheden, laag zelfbeeld, trauma, rouw, verlies, ADHD, ASS en OCD) kunnen hier bij mij terecht voor psychotherapeutische gesprekken. Tevens kun je bij mij terecht voor studiebegeleiding en diagnostisch onderzoek (naar aandachtsproblemen, hoogbegaafdheid, ASS, etc.).

Hanne - Psychologisch consulent & yoga docent

Hallo, ik ben Hanne!

Yogadocent en psychologisch consulent bij Argo Groepspraktijk.

Al van jongs af aan maak ik van mensen helpen mijn doel. Ik ben een lange tijd lid en leiding geweest in de Chiro en daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om anderen te helpen. Het gaf me veel voldoening kinderen te begeleiden om hun eigen unieke ik te vormen.

Daarom ben ik Toegepaste Psychologie gaan studeren. Na mijn opleiding ging ik aan de slag als zorgjuf, waarbij ik anderstalige kinderen of kinderen met leerproblemen begeleidde in hun ontwikkelingstraject.

Ook op een andere manier kinderen helpen. In Argo groepspraktijk leer ik kinderen en jongeren door middel van yogalessen zorgen voor hun lichaam en geest. In deze lessen bied ik bewegingen, ademhalingsoefeningen, meditaties, … op een speelse manier aan. De kinderen hun fantasie wordt daarbij getriggerd en ze leren aan zichzelf te werken. Door aan kinderyoga te doen verbeteren de kinderen hun zelfvertrouwen, concentratie en hun slaapkwaliteit. Verder leren ze ook om eventuele boosheid onder controle te houden door de juiste technieken aan te leren.

Je kan bij mij vanaf september ook terecht voor mindfulness, auticoaching en typlessen.

Karolien - Coach en erkend familiaal bemiddelaar

In 2010 studeerde ik af als ‘Master in de Criminologische Wetenschappen’ aan de KU Leuven. Mijn achtergrond spreekt en roept ‘coaching’ uit. Intussen heb ik een ruimte werkervaring opgebouwd.

Mijn loopbaan is 12 jaar geleden gestart als career coach voor werkzoekende mensen in een bedrijf te centrum Antwerpen. Na 9 jaar hier gewerkt te hebben als loopbaancoach en teammanager, heb ik de stap naar het zelfstandige statuut gezet. Intussen ben ik al 3 jaar loopbaancoach, lifecoach en burn-out coach.

Sinds 2 jaar ben ik ook familiaal bemiddelaar. Hierin faciliteer ik echtscheidingen en geef ex-partners ondersteuning bij het opmaken van ouderschapsovereenkomst. Ondersteuning aan nieuwe samengestelde gezinnen en contactherstel horen hier ook bij.

Sinds kort versterk ik het team bij Argo Groepspraktijk te Schilde.  Al jaren bied ik hulpverlening op maat van mijn cliënten. Ik werk zowel met volwassenen als met kinderen.

Bij mij kan je terecht voor:

 • Assertiviteitstraining
 • Bemiddeling/mediation (conflicten op de werkvloer of in familiale sfeer)
 • Burn-out/bore-out begeleiding
 • Communicatietechnieken
 • Emotieregulatie
 • Familiale moeilijkheden
 • Grenzen leren stellen
 • Keuzemoeilijkheden ondersteunen
 • Lifecoaching
 • Loopbaanondersteuning
 • Ouder-kind problemen
 • Psychosociale begeleiding
 • Relatie ondersteuning
 • Stressmanagement
 • Timemanagement
 • Veerkracht opbouwen
 • Work life balance
 • Zelfzorg
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen versterken

Fran - Psycholoog

Hallo, ik ben Fran Van Agtmael.

Na mijn studies in de klinische psychologie af te ronden (2020) ben ik aan de slag gegaan in het FPC te Antwerpen. Sinds kort heb ik de stap gezet om naast mijn werk in het FPC mij ook te vervoegen bij het team van Argo groepspraktijk.

Mijn kennis hou ik up-to-date door middel van cursussen en bijscholing.

Jongeren vanaf 16jaar en volwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele therapie. Ik focus mij voornamelijk op

 • Depressieve gevoelens
 • Angstige gevoelens
 • verslavingsgevoelens (alcohol, drugs, medicatie, seks, gamen,..),
 • stressklachten
 • intrafamiliaal geweld
 • daderschap

Ook wanneer je je niet meteen herkent in deze thema’s ben je zeker welkom en kunnen we samen naar je hulpvraag kijken.

Vicky - Psycholoog

In 2014 studeerde ik af als ‘Master in de psychologie – optie schoolpsychologie’ aan de KU Leuven. Na mijn opleiding en stage binnen een CLB heb ik een ruime werkervaring opgebouwd als psycholoog, zowel therapeutisch als diagnostisch. Als psychologe bij verscheidene vrije CLB’s kon ik mijn kennis van de sociale kaart, pedagogische en didactische vaardigheden en psychodiagnostiek aansterken. Mijn activiteiten in een gedragstherapeutische praktijk waar ik groepstherapie gaf aan kinderen die moeilijkheden hadden met boosheid, zelfbeeld, sociale vaardigheden en faalangst hielpen me dan weer met het aanscherpen van mijn therapeutische vaardigheden.

Na mijn loopbaan bij het CLB ben ik als psycholoog werkzaam geweest in een centrum voor ambulante revalidatie, waar de focus voornamelijk lag op multidisciplinair diagnostisch onderzoek bij en therapie aan kinderen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis of -achterstand, met aanvullend gedragsmatige en emotionele moeilijkheden. Ik heb een sterke affiniteit voor psychodiagnostiek en richt me op het diagnostisch luik om zo een beeld te vormen van het kind of de jongere. Tijdens het adviesgesprek maken we vervolgens samen een behandelplan op maat van de cliënt en zijn/haar gezin.

Bij mij kan je terecht voor psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren naar:

 • Intelligentie, met sterkte- en zwakteanalyses
 • Autismespectrumstoornis
 • Gedragsproblemen
 • ADHD
 • Leerproblemen
 • Beleving

Na het diagnostisch onderzoek kunnen ouders en kinderen bij mij eveneens terecht voor verdere uitleg over de eventueel gestelde diagnose en verwijs ik gericht door voor verdere begeleiding rond wat moeilijk loopt.

Magali - Kerntalentenanaliste en coach

Hallo, ik ben Magali,

Kerntalentenanaliste en coach bij Argo Groepspraktijk.

Als kind kies je onbewust voor spel, speelgoed, activiteiten en interesses die het best bij je passen. Wat je écht zelf leuk vond, verraadt jouw KernTalentenprofiel.

Een Kerntalent is gebaseerd op drie pijlers:

 • Jouw aard (het zijn, karakter, ‘aard van het beestje’) +
 • Jouw potentieel (kunnen zijn -> mits opleiding, oefening, bijscholing, …) +
 • Jouw intrinsieke motivatie (willen kunnen)

De KernTalentenmethode onderscheidt 23 verschillende KernTalenten die iedereen bezit, alleen komen ze bij iedereen in andere mate voor. Een analyse biedt een accuraat zicht op je persoonlijkheid, je talenten en je motivatie

Vanaf 16 jaar kan je terecht bij mij voor zo’n Kerntalentenanalyse. Op een leuke, luchtige wijze gaan we samen jouw Kerntalenten ontdekken! Aangezien de analyse gebaseerd is op je kindertijd is deze levenslang geldig!

Een Kerntalentenanalyse kan je begeleiden bij :

 • Studiekeuze;
 • Zelfkennis;
 • (Preventie) burn-out/bore-out;
 • Loopbaanbegeleiding;
 • Beroeps- en jobkeuze;
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • Zelfzorg;

(Ook nadien kan ik je verder begeleiden om samen uit te zoeken hoe we jouw Kerntalenten actief kunnen inzetten. )

Heb je nog vragen, een andere hulpvraag dan hierboven beschreven of wil je graag een analyse op maat? Aarzel zeker niet om contact op te nemen!

 

 

Jan - Studiebegeleider

Heeft uw zoon/dochter het moeilijk met het maken van huiswerk, het plannen van schooltaken, het voorbereiden op toetsen?

Jan Depauw is didactisch onderlegd en geeft inhoudelijke assistentie bij

 • het maken van huiswerk
 • het structureel plannen van schooltaken
 • het stellen van heldere en duidelijke doelen
 • het begrijpelijk maken van moeilijke leerstof