Maak kennis met Coretalents!

Kerntalentenanalyse bij ARGO Groepsprakijk - Magali, onze kerntalentenanaliste, vertelt je meer!

Wie/wat is Coretalents?

Coretalents is het bedrijf achter de Kerntalentenanalyses. Het werd opgericht door Danielle Krekels. De KernTalentenmethode is door haar ontwikkeld en is een wetenschappelijk onderbouwde methode. Deze methode is gebaseerd op meer dan 30 jaar wereldwijd empirisch onderzoek en diepte-interviews met voornamelijk ingenieurs en wetenschappers. Sinds 2004 is dit uitgebreid naar alle profielen.

De methodiek werd in 2015 wetenschappelijk onderzocht aan de VUB door Prof. Dr. Elke Van Hoof. Het VUB-onderzoek kent een Cronbach’s alpha (betrouwbaarheidsindex) .84 toe aan de KernTalentenmethodiek. Daarmee scoort het even goed als de ‘Big five’ persoonlijkheidstheorie en zelfs beter dan MBTI (Myers- Briggs Type Indicator).

Wat zijn Kerntalenten?

Kerntalenten zijn gebaseerd op drie pijlers:

 • aard (het zijn, karakter, ‘aard van het beestje’) +
 • potentieel (kunnen zijn -> mits opleiding, oefening, bijscholing, …) +
 • intrinsieke motivatie (willen kunnen)

Als kind kies je onbewust voor spel, speelgoed, activiteiten, interesses die het best bij je passen. Wat je écht zelf leuk vond, verraadt jouw KernTalentenprofiel. Het geheel van jouw KernTalenten (= jouw  unieke Kerntalentenconstellatie) vormt de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid.

De KernTalentenmethode onderscheidt 23 verschillende KernTalenten. Iedereen bezit deze Kerntalenten, alleen komen ze bij iedereen in andere mate voor. Kerntalenten kunnen Klein, Half of Sterk zijn. (23 KernTalenten die Klein, Half of Sterk kunnen zijn = 3²³ = 94 miljard mogelijke combinaties.)

Een KernTalent staat nooit op zichzelf; het is een samenspel van deze 23 KernTalenten. Een analyse biedt een accuraat zicht op je persoonlijkheid, je talenten en je motivatie.

Hoe verloopt een KernTalentenanalyse?

De volledige Kerntalentenanalyse verloopt in 3 stappen :

 1. Er wordt een link naar een online (leuke!) vragenlijst De vragenlijst wordt (thuis) ingevuld door analysee (+-30min);
 2. One-on-one met de KernTalentenanalist (Magali) waarbij de vragenlijst wordt overlopen (1u30 – 2u);
 3. Tweede one-on-one gesprek met de KernTalentenanalist (Magali) over de 23 KernTalenten, wat deze inhouden en hoe jouw Kerntalentenconstellatie in elkaar zit. Eventueel wordt er ook een diepte-interview afgenomen in deze sessie (1u30 – 2u);
 4. Bezorging van het KernTalentenanalyseverslag*
 5. Opvolggesprek(ken)*

*Hangt af van de formule waarvoor wordt gekozen en is afgestemd op persoonlijke nood

 

Wat houdt een KernTalentenanalyseverslag in?

Het KernTalentenanalyseverslag omvat een overzicht van jouw KernTalentenconstallatie met de 23 KernTalenten. Het verslag geeft een uitgebreide bespreking van jouw KernTalenten, de verschillende clusters en hoe deze Kerntalenten op elkaar inspelen. Aspecten zoals leiderschap, ondernemen, initiatief nemen, organisatie, competitiviteit, strategisch inzicht, naar buiten treden, flexibiliteit, sociabiliteit, creativiteit en empathie komen daarbij aan bod. Het analyseverslag geeft als het ware een blauwdruk van jouw unieke persoonlijkheid en is een leidraad voor verdere keuzes. Het geeft aan hoe je jouw Kerntalenten kan inzetten om voldoening te halen uit je werk, je vrije tijd, je studie, je energiepeil, …

Wat zijn de toepassingsmogelijkheden?

De KernTalentenmethode biedt heel wat mogelijkheden:

 • Studiekeuze;
 • Zelfkennis;
 • Hoogsensitiviteit;
 • Hoogbegaafdheid;
 • (Preventie) burn-out/bore-out;
 • Loopbaanbegeleiding;
 • Beroeps- en jobkeuze;

Ook binnen de bedrijfs en HR-wereld heeft de Kerntalentenmethode zich bewezen als grote troef:

 • Selectie;
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • Interne mobiliteit;
 • Outplacement;
 • Team/coaching/feedback gesprekken;
 • Leiderschap;
 • Invulling moeilijke profielen;
 • Promotie/demotie;

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!