Loopbaanbegeleiding

CHECKLIST: Is loopbaanbegeleiding iets voor mij?

CHECKLIST: Is loopbaanbegeleiding iets voor mij?

o WERKBAAR WERK
 In mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, signalen van burn-
out/bore-out
 Ik wil weten wat mijn energiegevers/vreters zijn
 Ik ben doodop na een dag werk, ik ben niet voldaan na een dag werk

o RELATIES IN DE WERKCONTEXT
 In mijn huidige werksituatie heb ik het moeilijk met (een) collega(‘s), teamleider,
manager, basiswerker, …

o JOBDOELWIT
 Ik wil weten welk werk en/of statuut (werknemer, zelfstandige, …) écht bij mij past
 Ik wil mij heroriënteren op de arbeidsmarkt

o ZINGEVING
 Ik heb nood aan meer voldoening, plezier, afwisseling of uitdaging in mijn werk

o KWALITEITEN-REFLECTIE
 Ik wil weten wat mijn sterke en zwakke punten zijn en hoe hier best op in te spelen

o MOTIEVEN-REFLECTIE
 Ik wil weten wat voor mij het belangrijk is in mijn werk (waarden, interesses en
drijfveren)
 Ik loop er tegenaan dat bepaalde dingen voor mij belangrijker zijn dan voor
anderen

o BALANS WERK-PRIVE
 Ik wil een beter evenwicht tussen mijn beroeps- en privéleven
 Mijn gezinssituatie is veranderd en ik wil me hieraan aanpassen

o ARBEIDSMARKT-VERKENNING
 Ik wil een zicht op de arbeidsmarkt
 Ik wil ontdekken welke mogelijkheden er nog zijn
 Ik zie mezelf mijn huidige job niet tot aan mijn pensioen doen

o LEIDERSCHAP
 Ik heb vragen rond promotie, demotie, leiderschap …
 Ik wil ontdekken wat ik nog allemaal in mijn mars heb

o GROEI EN UITDAGING
 Ik wil ontdekken hoe ik mijn talenten/competenties beter kan inzetten

o ANDERE

(*betaling mogelijk met Loopbaancheque)