Aanbod

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling waarbij een gekwalificeerde therapeut cliënten tracht te helpen hun gevoelens te begrijpen en te beheersen, gedragspatronen te veranderen, en om te gaan met verschillende psychische problemen of levensuitdagingen. Het doel bestaat erin het psychisch welzijn te bevorderen en de kwaliteit van leven te verbeteren door middel van inzicht, verandering en persoonlijke groei. Deze therapie kan individueel, in groepen, of met gezinnen plaatsvinden en is toepasbaar op een breed scala aan emotionele en psychologische problemen.

EMDR-therapie

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectieve therapievorm speciaal ontwikkeld voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring. Deze therapie helpt de cliënt de traumatische herinneringen te verwerken door middel van gerichte oogbewegingen of andere vormen van bilaterale stimulatie, zoals geluiden of tikjes. Terwijl de cliënt zich focust op de traumatische herinnering, wordt tegelijkertijd de aandacht verlegd naar een externe stimulus. Dit proces maakt het mogelijk voor het brein om de pijnlijke herinneringen opnieuw te verwerken, waardoor de emotionele impact afneemt en men zich uiteindelijk minder gestoord voelt door de herinneringen aan het trauma. EMDR wordt wereldwijd erkend als een bijzonder effectieve methode voor het behandelen van trauma en andere stressgerelateerde stoornissen.

Brainspotting

Brainspotting is een krachtige therapeutische techniek die, door gebruik te maken van het gezichtsveld, deze emotionele blokkades en trauma’s kan lokaliseren, verwerken en uiteindelijk kan loslaten. Brainspotting gaat verder dan enkel praattherapie. Het is mogelijk om ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en verstandelijke vermogens bevinden.

Het is een therapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve manier beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor de verwerking van angsten, stressgerelateerde klachten, trauma, hechtingsproblematiek en alle andere aandoeningen en blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden.

Brainspotting werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam, zonder dat het nodig is de hele tijd over je probleem te praten of je ervaringen te analyseren. Het richt zich rechtstreeks op de onderliggende, somatische/neurofysiologische component van je klacht. Eens deze geïdentificeerd is start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt worden bevrijd en geïntegreerd.

Brainspotting is laagdrempelig en geschikt voor alle leeftijden.
Brainspotting werd ontwikkeld door dr. David Grand vanuit zijn ervaringen in het werken met EMDR.

ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een vorm van gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met hun gedachten en gevoelens in plaats van deze te bestrijden of te controleren. De kern van ACT is het aanvaarden van wat buiten persoonlijke controle ligt, terwijl er wordt gewerkt aan het verbinden met waarden die het leven verrijken en richting geven. Dit proces omvat zes kernprocessen: cognitieve defusie, acceptatie, aanwezig zijn in het moment, het zelf als context zien, waarden verhelderen, en toegewijd handelen. Door deze processen helpt ACT cliënten om een rijk en zinvol leven te leiden, ook wanneer ze geconfronteerd worden met pijn en tegenslag. ACT is effectief gebleken bij een breed scala aan psychische problemen, waaronder angststoornissen, depressie, en stressgerelateerde klachten.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een professionele dienst die zich richt op het ondersteunen van individuen bij het maken van belangrijke carrièrekeuzes en het navigeren door carrièretransities. Deze begeleiding helpt mensen hun professionele doelen te identificeren, hun vaardigheden en interesses te evalueren, en effectieve strategieën te ontwikkelen voor het bereiken van hun carrièreambities. Loopbaanbegeleiders werken samen met cliënten om persoonlijke en professionele uitdagingen te overwinnen, mogelijkheden voor groei te ontdekken en een balans tussen werk en privé te vinden. Dit proces omvat vaak zelfontdekking, exploratie van carrièremogelijkheden en het ontwikkelen van praktische vaardigheden zoals cv-schrijven en sollicitatietraining. Loopbaanbegeleiding is geschikt voor iedereen die overweegt een carrièreswitch te maken, op zoek is naar een nieuwe baan, of simpelweg zijn of haar professionele leven wil optimaliseren.

Diagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek is een beoordelingsproces waarbij een psycholoog of psychodiagnostisch medewerker gebruik maakt van gestandaardiseerde tests en vragenlijsten om de cognitieve, emotionele en psychologische functioneren van een persoon in kaart te brengen. Dit type onderzoek helpt bij het identificeren van specifieke psychologische problemen, zoals leerstoornissen, gedragsstoornissen, en mentale gezondheidsaandoeningen. Het onderzoek biedt waardevolle informatie voor het opstellen van een effectief behandelplan of om gerichte aanbevelingen te doen voor verdere begeleiding en ondersteuning. Psychodiagnostisch onderzoek kan toegepast worden bij kinderen, adolescenten en volwassenen, en speelt een cruciale rol in zowel de klinische praktijk als in educatieve settings.

Typlessen - Typ10

De Typ-10 methode is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen blind typen aan te leren. Deze unieke methode is ontwikkeld in België en richt zich specifiek op kinderen vanaf 9 jaar, inclusief kinderen met leerproblemen zoals dyslexie of dyspraxie. Typ-10 gebruikt een stapsgewijze aanpak waarbij elk kind in zijn eigen tempo leert, ondersteund door visuele, auditieve en kinesthetische leerhulpmiddelen om het leerproces te vereenvoudigen en leuk te maken. De methode benadrukt het belang van correcte vingerzetting en ergonomie en is ontworpen om het zelfvertrouwen te vergroten door kinderen te motiveren en te belonen voor hun vooruitgang. Dit maakt Typ-10 een effectieve en motiverende manier voor kinderen om vaardig te worden in blind typen, wat hun academische en professionele vaardigheden op lange termijn kan versterken.

Yoga

Yoga is een eeuwenoude discipline die fysieke houdingen, ademhalingstechnieken en meditatie combineert om de gezondheid en het welzijn te verbeteren. Deze praktijk richt zich op het versterken van de verbinding tussen lichaam en geest, het bevorderen van fysieke flexibiliteit, kracht en balans, evenals het verminderen van stress en het bevorderen van ontspanning. Yoga is toegankelijk voor mensen van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus en kan worden aangepast om aan individuele behoeften te voldoen. Door regelmatig yoga te beoefenen, kunnen deelnemers een beter lichaamsbewustzijn, een dieper gevoel van innerlijke rust en algeheel verbeterde mentale helderheid ervaren.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding is een educatieve dienst die individuele ondersteuning biedt aan studenten en leerlingen van het lager of middelbaar onderwijs om hun academische vaardigheden en prestaties te verbeteren. Deze begeleiding omvat hulp bij het organiseren van studietijd, het aanleren van effectieve studietechnieken, en het bieden van ondersteuning bij specifieke vakken of opdrachten. Studiebegeleiders werken nauw samen met studenten om hun zelfvertrouwen te vergroten, leerproblemen aan te pakken en hen te helpen bij het behalen van hun academische doelen. Deze service is geschikt voor studenten van alle onderwijsniveaus, van basisonderwijs tot universiteit, en is flexibel aangepast aan de individuele behoeften van elke leerling.

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het verbeteren van de interacties en relaties binnen een gezin. Deze therapie wordt geleid door een getrainde therapeut die werkt met het hele gezin of met specifieke leden ervan, afhankelijk van de behoeften van de familie. Het doel van gezinstherapie is om conflicten op te lossen, communicatie te verbeteren, en de relaties binnen het gezin te versterken. Dit wordt bereikt door het identificeren en aanpakken van specifieke problemen die de gezinsdynamiek beïnvloeden, zoals gedragsproblemen, psychische aandoeningen, of grote levensveranderingen. Gezinstherapie biedt een platform voor gezinsleden om hun gevoelens en ervaringen te uiten in een veilige en gestructureerde omgeving, ondersteund door professionele begeleiding om gezondere en effectievere manieren van samenleven te ontwikkelen.

Groepssessies

Groepssessies zijn therapeutische of educatieve bijeenkomsten waarbij een kleine groep mensen samenkomt om rond specifieke thema’s te werken onder leiding van een deskundige facilitator of therapeut. Deze sessies kunnen een breed scala aan onderwerpen beslaan, van stressmanagement en persoonlijke ontwikkeling tot specifieke psychologische problemen zoals angst of depressie. Groepssessies bieden deelnemers de kans om ervaringen te delen, van elkaar te leren en onderlinge steun te ervaren. Ze creëren een veilige en ondersteunende omgeving waarin deelnemers openlijk kunnen verkennen en discussiëren over gemeenschappelijke uitdagingen, terwijl ze ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen. De dynamiek van een groep kan extra inzicht en diversiteit aan perspectieven bieden, wat bijdraagt aan de effectiviteit van de behandeling of het leerproces.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een therapeutische interventie die gericht is op het informeren en onderwijzen van cliënten en hun naasten over psychische aandoeningen en de bijbehorende behandelingen. Het doel is om het begrip van psychische problemen te vergroten en cliënten te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om effectief met hun situatie om te gaan. Psycho-educatie kan een breed scala aan onderwerpen behandelen, zoals symptomen van specifieke stoornissen, copingstrategieën, medicatiebeheer, en invloeden van psychische gezondheid op interpersoonlijke relaties. Deze sessies kunnen individueel of in groepsverband worden gegeven en zijn bedoeld om deelnemers te empoweren door inzicht en praktische tools aan te bieden die helpen bij het managen van hun aandoening en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Expertiseonderzoeken

Expertiseonderzoeken in het kader van een gerechtelijk dossier zijn psychologische beoordelingen die worden uitgevoerd op verzoek van de rechtbank, andere juridische instanties of de justiabele zelf. Deze onderzoeken hebben als doel om gedetailleerde psychologische inzichten en beoordelingen te verschaffen die relevant zijn voor juridische vraagstukken. Dit kan betrekking hebben op de geestelijke gezondheid, de toerekeningsvatbaarheid van een individu, of de psychologische impact van een gebeurtenis op een persoon. Het psychologisch onderzoek omvat het gebruik van gestandaardiseerde tests, interviews en observaties, en resulteert in een uitgebreid rapport dat aan de rechtbank wordt voorgelegd. Dit rapport helpt de rechters of andere betrokken partijen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen gebaseerd op deskundige psychologische evaluaties.

Risicotaxaties bij daders van criminele feiten

Risicotaxaties in een juridisch kader zijn psychologische evaluaties gericht op het inschatten van het risico dat een persoon in de toekomst gewelddadig gedrag zal vertonen of zich op andere wijze schadelijk zal gedragen. Deze beoordelingen worden vaak gebruikt in strafrechtelijke, civielrechtelijke of forensische settings om rechters en andere juridische professionals te ondersteunen bij besluitvorming of met het ook op behandeling. Tijdens een risicotaxatie wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde risico-assessmentinstrumenten, klinische interviews, en beschikbare historische data van de betrokkene om een wetenschappelijk onderbouwd risicoprofiel op te stellen. Dit profiel helpt bij het bepalen van passende juridische maatregelen, zoals de noodzaak van toezicht, behandeling of detentie, om zowel de persoon als de gemeenschap te beschermen.

Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het verbeteren van de communicatie en het versterken van de relatie tussen partners. Tijdens de therapie werkt een therapeut met koppels om hun interactiepatronen te onderzoeken, onderliggende conflicten of problemen aan te pakken en nieuwe manieren van omgaan met elkaar te ontwikkelen. Het doel is om wederzijds begrip te vergroten, conflicten effectiever te beheren en de emotionele verbondenheid te versterken. Relatietherapie kan nuttig zijn voor koppels in alle stadia van hun relatie, ongeacht of ze geconfronteerd worden met specifieke crises of gewoon hun band willen verdiepen.